Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Which is your favorite symphonic metal band?

1st place: Nightwish (8 points)
2nd place: Epica (5 points)
3rd place: Evanescence (1 point)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου