Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Some news

2 more melodies have already been recorded but i can´t find titles for them =(

I hope i´ll find soon.

Today schools opened here :S & tomorrow we are going an excursion.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου