Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

I just finish the recordings of 3 melodies:
1- A Light will Give us Hope
2- It´s Christmas again
3- Stars are Shining Tonight

I´m really happy because i never thought that i could write such melodies =)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου