Σάββατο, 8 Ιανουαρίου 2011

Do you like. Epica & Nightwish?

Do you like Epica?

You can be members at the fanclub:
http://friends-of-epica.groups.live.com/
or you can visit their chatroom on their site:
http://www.epica.nl/

Do you like Nightwish?
Visit Tuomas Chat at his site:
http://www.tuomas-holopainen.com/main/en/chatroom
or Tuomas forum:
http://www.tuomas-holopainen.com/main/en/forum

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget