Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Rainborn

The German symphonic metal band Rainborn was founded in September 2009. The first members of the band were Klara- Vocals, Timon- Keys, Marian- Drums and Damian- E- Guitar. After composing the first two tracks "Everything's so far away" and "Mortal Agony" Rainborn decided to look for a bass player to complete the band. After one year, the search was successful. The bass player Max completed Rainborn. At the moment the band is focused on playing some little live gigs in Berlin.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρουσιάστηκε σφάλμα σε αυτό το gadget